Beate er sykepleier og ble ferdig utdannet ved Universitetet i Agder i 2010. 

Hun ble født i Drammen, men har bodd på sørlandet store deler av sitt liv.

Hun er nå bosatt i Lillesand sammen med sin mann og sønn.

 

Hun har erfaring som sykepleier fra kirurgisk sengepost på Sørlandet Sykehus i Kristiansand, og har de siste årene vært ansatt ved Valhalla helsesenter i Kristiansand. Hun har erfaring med pasienter med både akutt og kronisk sykdom.

Hun er spesielt opptatt av brukermedvirkning og gjør sitt ytterste for å etablere en god relasjon til sine pasienter.

BEATE RIBE

SYKEPLEIER