top of page

Ny forskning viser enorme fordeler rundt PRP-behandling i knær

Det skjer mye spennende med PRP og stamcellebehandling i disse dager. Siste nytt kommer fra David Wilsons hjemland.

Foto: Phoenix Helse


En artikkel publisert i BMC Musculoskeletal Disorders av nord-irene Michael McLarnon og Neil Heron viser at PRP har betydelige fordeler når det kommer til behandling av slitasjegikt i knær.


Den omfattende studien, publisert juni i år, sammenligner PRP-behandling og behandling med kortison (kortison hører til medikamentgruppen steroider, også kalt kortikosteroider). Dette er en samlestudie der de to har gått gjennom forskning og samlet resultater fra flere studier.


Totalt var 8 studier inkludert. 648 pasienter var med, 68 prosent av dem kvinner, og gjennomsnittsalderen på deltakerne var 59 år. Det kan også nevnes at de aller fleste som var med i studien var noe overvektige.


Til kjernen


Studien viste blant annet at sammenlignet med kortisonsprøyte for behandling av slitasjegikt i knær, var PRP signifikant bedre i å redusere symptomer, smerter, stivhet, og funksjonssvikt. Dette gjaldt både for etter 3 måneder, 6 måneder, og 9 måneder.


Det kan påpekes at aller best effekt så man etter 6 og 9 måneder.


Med PRP-behandling var det også enklere å komme seg tilbake til idrettsaktiviteter enn det var for dem som hadde fått kortisonsprøyte.


McLarnon og Heron har også sett på dem som fikk PRP-behandling gjentatte ganger sammenlignet med dem som fikk det en gang. Det kommer trolig ikke som noen overraskelse, men det viste seg å være økt effekt i tilfellene der man fikk behandling gjentatte ganger.


- Det er slik praksis vi bruker her og, at vi gir PRP flere ganger med jevne mellomrom, forteller lege ved Phoenix Helse, David A. Wilson.

Synliggjør regenerativ behandling


I takt med at det kommer mer data og forskning rundt dette ser man at PRP-behandling synliggjøres på forskningsfeltet. Regenerativ behandling ved bruk av PRP er i vinden, og Wilson er positiv til at det er stadig mer som viser de lovende sidene med denne type behandling.


Wilson påpeker at bruk av steroider ved kortisonsprøyte har fordeler det og, men at det har dessverre noen ulemper, blant annet at sprøyten kan fremkalle uønskede reaksjoner, for eksempel svekking av vev rundt området der man sprøyter inn kortison.


Staben ved Phoenix Helse er glade for at det kommer mer og ikke minst relevant forskning på banen.


- Det er spennende at det er stadig mer forskning som støtter bruk av PRP, sier Wilson.

For dem som ikke er helsepersonell er dette muligens mye nytt å sette seg inn i. Hva er PRP, og hvorfor er det nyttig for meg å vite, er kanskje noe av det du lurer på? Har du spørsmål tar David A. Wilson mer enn gjerne en 10 minutters gratis samtale med deg over telefon. Ring oss på 372 75 060! Så skal det sies at du selvsagt alltid er velkommen hos oss i våre lokaler i Storgata 2 i Lillesand.


Ikke sett helsen din på vent, vi er her for å hjelpe deg til et liv med mindre smerte og mer bevegelse.Siste innlegg

Se alle

Комментарии


bottom of page