PRP-behandling

PRP(Platelet Rich Plasma)er en behandlingform som vi tilbyr pasienter med slitasjeforandringer i knær.

PRP fremstilles av pasientens eget blod og har en 6 ganger høyere konsentrasjon av blodplater, enn det blodet vanligvis består av. Dette fremstilles i en maskin som separerer blodets bestanddeler. Injeksjon med PRP settes inn i kneleddet ved hjelp av ultralyd.

 

Når PRP settes inn i et skadet område, vil dette fremkalle en immunreaksjon. Dette bidrar til at kroppens celler fjerner ødelagt vev og det stimulerer dannelse av nytt vev. Det varierer hvor lang tid tilhelingsprosessen tar, og det avhenger av kroppens evne til å reparere seg selv og hvor omfattende slitasjeforandringene er. Målet med behandlingen er å redusere smerte og gi bedre funksjon. 

 

Det er mye lovende forskning på PRP-behandling, og i flere av studiene oppgir pasienter at de opplever 50- 90 %  bedring av smerte og funksjon i sine knær. Det blir stadig publisert ny lovende forskning på PRP-behandling, men det er foreløpig ikke en behandlingsform som tilbys av det offentlige helsevesenet i Norge da det kreves mer forskning på området.

Bestill en time hos Phoenix Helse for konsultasjon hos oss for å finne ut om PRP kan hjelpe deg med dine problemer. Vi vil gå igjennom prosessen og besvare aktuelle spørsmål du vil måtte ha.