bllurred-background (1).jpg

ّErnæringsrådgiver

Rebekka Davidsen

Ernæringsrådgiver Rebekka Davidsen er siste skudd på stammen hos Phoenix Helse. Mange av dem som kommer til oss med problemer for eksempel i knærne, ville hatt færre plager om de veide mindre. Det kan Rebekka hjelpe dem med.

rebekka.png

Biografi

Rebekka gikk en bachelor i ernæring ved Høyskolen Kristiania i Oslo, som gir en grunnleggende ernæringskompetanse. Utdannelsen gir henne kompetanse til å veilede forholdsvis friske mennesker, og syke mennesker i samarbeid med annet helsepersonell. Arbeidet hennes går i hovedsak ut på forebygging, og å gi anbefalinger til mennesker med livsstilsrelaterte sykdommer.

 

Rebekka kan hjelpe med:

  • Generell livsstilsendring

  • Optimalisering

  • Overvekt

  • Vektoppgang

  • Ernæring for gravide

  • Allergier/intoleranser

  • Idrett - og prestasjonsernæring

  • Mage - og tarmproblematikk (IBS)

  • Livsstilssykdommer  

PRISER

Førstegangskonsultasjon (inntil 60 min) – 1200 kr

En førstegangskonsultasjon går ut på å kartlegge klientens kosthold, ønsker, mål og forutsetninger. I samråd med ernæringsrådgiver vil fokuset være å jobbe mot hvordan klientens ønsker og mål kan nås på best mulig måte.

 

Oppfølgingstime (30 min) – 650 kr  

 

Ernæringspakker

 

Ernæringspakke 1 (Oppstartspakken)

Førstegangskonsultasjon + 1 oppfølgingstime – 2445,-

 

Ernæringspakke 2

Førstegangskonsultasjon + 3 oppfølgingstimer – 3745,-

 

Ernæringspakke 3

Førstegangskonsultasjon + 6 oppfølgingstimer – 5045,-

 

Tilleggstjenester

 

Personlig kostholdsplan – 2000 kr

Oppskriftshefte

Blodprøver

120726392_2686922451547669_2400363469805