top of page

Mindre Smerte?

Mer Bevegelse?

Bedre Liv!

Hvorfor stamceller?

Stamceller er kroppens naturlige reparatører og har et enormt helbredelsespotensiale.

 

Når det er sagt er det dessverre mange områder i den voksne kroppen der det er lite eller ingen stamceller, mens det er betydelige reservoarer av stamceller i flere viktige områder - spesielt fettvev, beinmarg og i noen av organene, som leveren. 

 

I leddene derimot, er reperatørene ofte brukt opp grunnet slitasje og andre småskader. Kroppen har heller ingen måte hvor den selv kan flytte stamceller fra reservoaret i fettvev eller beinmarg til de skadede områdene fordi stamceller er bundet fast i bindevev og kan derfor ikke løses opp i naturen, (uten legehjelp!).

 

Redusert tilgjengelighet av stamceller og dens effektivitet er en naturlig prosess man ser ved aldring. Heldigvis er det gjennom en hel livstid rik tilgjengelighet på stamceller i beinmarg og fettvev. Disse cellene er i dvalemodus der de kun venter på å bli brukt.


Vi kan utnytte og aktivere disse cellene, som har potensiale til å vokse og lege ikke bare deres omgivelser, men andre vev i kroppen, og kan transplantere disse til områdene hvor det kan være bruk for dem.

Denne nye gruppen reparatører kan legge til rette for helbredelse, regenerering av nytt vev, redusert smerte og ikke minst økt funksjon i og rundt de skadede områdene eller leddene.

Følgende videoer vil forklare denne prosedyren på en enkel måte. Disse videoene er kun illustrasjoner og representerer ikke direkte prosess eller effekt.

En illustrasjon av hvordan kroppen reparerer ved bruk av stamceller og PRP!

Hvem kan dra nytte av stamcellebehandling, eller regenerativ medisin? 

Pasienter som lider av muskuloskeletale tilstander som ikke har opplevd bedring eller positiv effekt fra tradisjonell behandling eller terapi, er kandidater for behandling med regenerativ medisin, enten som et tillegg til allerede eksisterende behandling, eller som en frittstående terapi.
 
Eksempler på sykdommer som kan respondere positivt på regenerative behandlinger er blant annet bruskskader, seneproblemer, muskel-rupture eller skiveprolaps i nakke eller rygg. Regenerative behandlinger er vanligvis reservert for kroniske og degenerative tilstander som ikke er livstruende, men som kan ha en drastisk innvirkning på ens livsstil og ikke minst livskvalitet.
Det betyr at behandlingen kan være indisert for pasienter med langvarige plager, men ikke er aktuelt i de fleste tilfeller før man har gått minst 6 uker, og oftest 6 måneder fra skade eller oppstart av plager/problemer.

Hvorfor ikke kirurgi?

Menneskekroppen er ikke som en og annen maskin der man kan bytte ut deler med nye, masseproduserte versjoner.

Som med alle organismer er det ikke så enkelt. Muskuloskeletale tilstander responderer forholdsvis dårlig på kirurgiske inngrep. I takt med at vi har mer forskning rundt ortopedisk kirurgi, er dessverre resultatene mindre lovende på dette feltet. Lenke til forskning.


En tilfeldig kontrollert studie publisert i 2015 viste at placebo eller såkalt ”sham”-kirurgi er like effektiv som en ”ekte” protese-operasjon når det gjelder redusering av smerte og funksjonshemning for kneartrose.

 

Det er dermed ikke så fordelaktig som mange leger og pasienter tror å velge kirurgi for regenerative prosesser eller tilstander.

Dette er fordi kirurgi kan sammenlignes med å erstatte deler i en gjenstand som er håndsmidd. Hvert eneste metallstykke som er laget har mest sannsynlig små forskjeller, asymmetrier eller lignende. Når man planlegger å erstatte en del av kroppen, som er laget av milliarder av celler med ulike funksjoner, med en generisk protese i standardstørrelse laget av plast og metall, er dette betydelig mer merkbart enn om man skulle ha erstattet en tilfeldig del på noe. 

 

Det er en implisitt risiko forbundet med alle kirurgiske inngrep, fra blant annet infeksjon, skade, reaksjoner på bedøvelsesmidler til andre problemer som endring i kroppens biomekanikk - noe som kan resultere i økt slitasje på andre ledd eller annerledes men pågående smerter.

 

Spinal kirurgi er reservert for pasienter som opplever progressive nevrologiske endringer, og som ikke har respondert på konservative behandlinger som fysioterapi, trening eller kiropraktikk.

 

Retningslinjene for kirurgiske inngrep er per dagens dato følgende:

 

Når en pasient har spinal stenose som forårsaker svakhet, redusert mulighet til gange, tap av kontroll eller følelse i blæren eller endetarmen, eller andre nevrologiske symptomer (dvs. alvorlige symptomer). For pasienter utenfor denne gruppen er konservative behandlingsmetoder som fysioterapi, kiropraktikk og trening anbefalt.

 

Dette er fordi kirurgi er en ”lokal” løsning på et ”globalt” problem, og som kun tilbyr kortsiktig forbedring i området det gjelder, mens det forårsaker ekstra belastning og slitasje på omkringliggende områder ved at kroppens dynamiske bevegelser som en helhet endres.

 

Langsiktig er det svært diskutabelt om pasienter som har gjennomført spinal kirurgi har det bedre enn de hadde hatt det uten ryggkirurgi. 

Enkelte studier har faktisk vist at pasienter som gjennomfører kirurgi har, i beste fall, 50 prosent sjanse for forbedring, og i verste fall 4 prosent sjanse for forbedring. Lenke til forskning.

Ryggkirurgi innebærer en enorm risiko. Mens kirurger uten tvil gjør sitt aller beste for å redusere denne risikoen, er det umulig å eliminere den helt. Vi ser dessverre hvert eneste år dødsfall koblet til komplikasjoner i forbindelse med spinal kirurgi. Lenke til forskning.

spinalsurgery3_edited.jpg

Kirurgi kan forårsake irreversibel skade 

Hvorfor viser noen studier at stamcellebehandling er effektivt, mens andre viser at det ikke har mer effekt enn placebo? 

DOSERING ER VIKTIG

Dette er et meget relevant spørsmål vi tar på alvor og aktivt forsker på her ved Phoenix Helse. Vi ville alle ha blitt frustrert om man kun blir gitt to dagers dosering av antibiotika som ikke kurerer en lungebetennelse, fremfor syv dager med samme antibiotika som mest sannsynlig vil utrydde infeksjonen. Å stanse behandling etter to dager og konkludere med at behandlingen er ineffektiv ville selvsagt ha vært uetisk, feil og ville faktisk ha økt sannsynligheten for antibiotika-resistens i fremtiden.

 

På samme måte er dose en viktig nøkkel når det kommer til passende stamcellebehandling. Nettopp på grunn av dette vurderer vi hver pasient individuelt. Samme dosering vil ikke nødvendigvis være effektivt for ulike pasienter, avhengig av deres eget vev, underliggende tilstander eller sykdommer, kroppssammensetning og alder.

 

Om stamcellebehandling er så positivt, hvorfor er det ikke mer utbredt?

Det er ofte antatt at prosedyrer som gjennomføres ved et sykehus, foreskrevet av leger eller fysioterapeuter er effektive. Dette er langt fra sannheten, spesielt når det gjelder muskel- og skjelettsykdommer.

Dette er vanskelig å forske på uten at man møter viss partiskhet.

Stamcellebehandling er trygt

Stamcellebehandling er trygt og verdt å forske ytterligere på

Mens vi er blant de første til å mene at mer forskning er viktig og nødvendig for å kunne godkjenne vår tilnærming med sikkerhet, har vi en stor og betydelig base med bevis som demonstrerer at stamcellebehandling for muskuloskeletale problemer er trygt, og at mens mer forskning trengs for å være sikker på forventet effekt, vi har bevis som tyder på gode resultater. Spesielt trenger vi mer tilfeldige kontrollerte studier (Randomized controlled trials), blindtester om mulig, for å bevise nøyaktig hvor gode disse behandlingene er.

Studier som støtter stamcellebehandling

Klikk på følgende ikon for å gå til til vår side hvor vi har en oversikt over relevant forskning. Her vil du finne ikke bare et par artikler, men hundrevis, som støtter og diskuterer helbredelsespotensialet ved stamcellebehandling. 

Dette gjelder for alle medisinske inngrep

All eksisterende medisinske tiltak har forbedringspotensial og bør forskes mer på. Dette gjelder alle områder innen moderne medisin, enten det er prostatakreft, brystkreft, leddgikt, migrene - alle er områder hvor vi trenger mer og ikke minste bedre forskning. Mange av disse har ikke blitt bevist til den grad vi ønsker, men likevel har de terapeutisk verdi og er de beste alternativene vi per nå har i hvert av de respektive felt.

research-norwegianpag

DET FINNES INGEN STANDARDISERING  

Et annet utrolig viktig element er at det ikke finnes noen konsensus eller standardisering for behandling. Nesten alle medisinske behandlinger har standarddosering, intervaller og i enkelte tilfeller teknikker for behandling av pasienter. Innen regenerativ medisin har ikke slike retningslinjer blitt opprettet enda. ​

 

Her ved Phoenix Helse har vi derfor opprettet egne interne tverrfaglige retningslinjer for behandling av pasienter med varierende muskel- og skjelettsykdommer og problemer.

Effekten kan variere til tross for at vi gjør vårt aller beste, grunnet det faktum at regenerative behandlinger er avhengig av vev vi henter fra pasienten selv og bruker for å stimulere vekst og reparasjon. Effekten kan derfor variere bredt avhengig av pasientens generelle helse, alder, underliggende tilstander og sykdommer, samt kroppstype- og sammensetning.

  

Noen studier kan vise at pasienter har blitt gitt stamcellebehandling med injeksjoner inneholdende totalt 100 stamceller, mens andre kan ha blitt gitt opptil 100 millioner stamceller i en dose. Resultatene er forståelig nok ganske så forskjellige.

Om vi kun skulle vurdere studier som viser resultater for pasienter som blir gitt 100 stamceller og ikke inkludere dem som mottok 100 millioner, ville konklusjonen ha blitt en helt annen enn om vi inkluderer alle former for regenerativ medisin. Dette er noe som indikerer at dosering er en utrolig viktig og en signifikant del av prosessen.

VEVET SOM STAMCELLENE ER HENTET FRA PÅVIRKER RESULTATET

De siste 10 årene har størstedelen av forskning fokusert på mesenkymale stamceller hentet fra beinmarg.  

 

Vi har nå lært at stamceller hentet fra fettvev inneholder omtrent 1000 ganger flere stamceller per milliliter. ​

 

Det er også avgjørende at man forstår at hvert enkelt ledd i kroppen har en ulik toleranse for hvor mye man kan injisere i det med tanke på totalvolumet av materialet. Dette er noe som begrenser mindre ledd til lavere dosering: Kun en viss mengde vev kan bli injisert før det er ”fullt”.

Å være i stand til å injisere tusen ganger mengden mesenkymale stamceller sammenlignet med det som tidligere var mulig, i samme område og med samme volum, endrer helbredelses- og vekstpotensialet fullstendig for våre pasienter. Det er nettopp derfor vi har forpliktet oss til, og ser på som utrolig viktig, å fortsette forskning innen dette feltet.  ​

Bruk av stamceller fra fettvev er et utrolig stort steg for regenerativ medisin, og vi ser en betydelig forbedring innen funksjon, med redusert smerte hos omtrent 94 prosent av våre pasienter. ​

 

Da stamcelleterapi er trygt, er det nesten ingen grunn til at man ikke skal kunne prøve denne typen behandling fremfor en annen, mer inngripende behandling. Man kan alltid kan videresendes til kirurgisk behandling etter en regenerativ behandling, mens man derimot ikke kan ombestemme seg etter et kirurgisk inngrep.

Vi kan alltid garantere at vårt produkt er trygt. Hvorfor har det ikke blitt implementert i det offentlige helsesystemet? ​

 Dessverre viser studier at når forskning starter å vise positiv effekt, kan man i gjennomsnitt regne med 17 års forsinkelse før den nye behandlingsformen implementeres i det offentlige helsesystemet. 

 

→ Som med alle offentlige helsesystemer ligger det et stort ansvar på landets myndigheter som er pålagt å gjøre seg fullstendig kjent med forskningsprosessen før den kan aksepteres.

 

→ Offentlige helsesystemer er dessverre ofte så overarbeidet at det ikke er tilstrekkelig med tid eller midler til å ta tak i nye, innovative prosedyrer. Det ender opp med at det er forskere i privat sektor som tar på seg pionerarbeidet.

Hvorfor dekker ikke myndighetene min private behandling?

Det er allmennkjent at tannbehandling er viktig og avgjørende for en god helse, men det er kostbart og i de aller fleste land ikke dekket av det offentlige helsesystemet. Vi, i samme grad som tannleger, mottar ikke offentlig støtte.  

I tillegg er behandlingene "utprøvende" som betyr at de ikke er godkjent for offentlig bruk. Det skyldes mangel på data og forskning, og derfor ser vi frem til mer forskning innenfor feltet

Det blir ofte stilt spørsmålstegn rundt våre priser – det som er verdt å nevne er at våre pasienter som har gjennomført behandling aldri har klaget over kostnadene. Når det er sagt har vi full forståelse for at det å bruke egne penger på helse er noe folk flest ikke er vant til. Utstyret vi benytter oss av er ekstremt kostbart, og i likhet med et ”miniatyr-sykehus”, driver og vedlikeholder vi en rekke maskiner og utstyr verdt flere hundre tusen kroner.  

Vi har også investert flere hundre tusen kroner innen utdanning på dette feltet. Våre spesialister har reist jorden rundt for å tilegne seg rik kunnskap rundt stamcelleprosedyrene. Vi er glade og stolte over at vi kan gjøre disse prosedyrene tilgjengelig for våre pasienter til de rimelige prisene vi for øyeblikket tilbyr – dette til tross for at vi driver privat uten finansiering fra myndighetene eller annen offentlig støtte.

Vi tilbyr de aller beste prisene 

Vi er stolte over å kunne tilby banebrytende terapi, til nesten en tidel av prisen lignende klinikker i utlandet tar for sammenlignbar behandling. I tillegg garanterer vi at du ikke vil finne noen skjulte avgifter, og vi tilbyr attraktive, fullstendig transparente behandlingspakker for våre pasienter.   

 

bottom of page