Ryggplager

Vi ser mange pasienter med ryggplager som skyldes muskelspenninger,

skiveprolaps og slitasjeforandringer.

 

Aktuelle behandlingsmetoder:​